Dịch vụ

Với 70 chỗ tại tầng 8, Nhà hàng với thực đơn phong phú, từ các...