Liên hệ

Công ty TNHH TM & DV Song Thành  - LUXE  HOTEL
Địa chỉ      : Số 55 Đường Trương Pháp - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình  
Điện thoại : 0232.3845959
Fax           : 0232.3846363
Hotline      : 0912 773 778 (Mr.Thành)
                 : 0915 517 959 (Mrs.Thảo)
Email        : sales@luxehotel.vn
Thông tin liên hệ
Nội dung liên hệ